View Post

BEK nr 1649 af 12/12/2023 – Bekendtgørelse om supplerende regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Trafikstyrelsen har d. 12-12-2023 offentliggjort BEK nr 1649 af 12/12/2023  – Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. BEK nr 1649 af 12/12/2023 fastsætter de supplerende regler for de forhold som er gældende for de nationale forhold i Danmark. Som droneoperatør skal man som udgangspunkt altid følge EU-forordning 2019/947, samt de …

View Post

Godt nyt om ansvarsforsikring til din drone

Ansvarsforsikring til din drone Coverdrone ABC Flight Academy har indgået et samarbejde med Coverdrone i Holland som tegner rigtige droneforsikringer der dækker iht EU forordning 2004-785, Hos Coverdrone kan du tegne en ansvarsforsikring for fritidsmæssig flyvning fra kun ca. 17 Euro (ca 130 kr) i årlig præmie. Og flyver man ikke så meget kan man også vælge at tegne en …

View Post

A2 teoriprøve – Pr. 05. oktober 2022 kræver det fysisk fremmøde ved A2 teoriprøven.

A2 Teoriprøve A2 Teoriprøven kræver fremover fysisk fremmøde EASA har skærpet kravene for afholdelse af A2 teoriprøven. Det er den teoriprøve der kan give dig A2-kompetencecertifkatet til den åbne kategori. Fremover vil det kun være muligt at tage A2 Teoriprøve fysisk hos en enhed, der er anerkendt at Trafikstyrelsen. Selve teoriprøven, der består af 30 spørgsmål, er ikke ændret. Årsagen …

View Post

Standard Scenarie DK-STS-03

Trafikstyrelsen har revideret Standard Scenarie DK-STS-03 for flyvning over et kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacy droner på 0 – 25 kg Anvendelse af  Standard Scenarie DK-STS-03 Ved anvendelse af DK-STS-03 skal følgende betingelser være opfyldt; Fjernpiloter med et dronebevis i kategori 1A udstedt efter bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 (Bydronebekendtgørelsen) må flyve …

View Post

EASA har publiceret ny udgave af Easy Access Rules for droner – September 2021

Den 11. juni 2019 blev der offentliggjort fælleseuropæiske droneregler, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for droneoperationer i hele Europa. De nye droneregler vil blandt andet bidrage til at beskytte sikkerheden og privatlivet for EU-borgere, samtidig med at drones fri bevægelighed og lige vilkår inden for Den Europæiske Union muliggøres. De fælles regler vil hjælpe droneoperatører, …

View Post

EU droneregler er kun det første skridt

EU droneregler kun det første skridt Den 11. juni 2019 blev Den Europæiske Unions nye forordning om droner offentliggjort. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 Denne milepæl er blevet nået ved et intensivt samarbejde mellem Europa-Kommissionen, Det Europæisk Luftfartssikkerhed Agentur (EASA), EUROCONTROL, JARUS, de europæiske nationale luftfartsmyndigheder med bidrag fra flere drone- & luftfartsparter. Den nye forordning …