View Post

EASA har publiceret nye droneregler for flyvning i EU

Den 11. juni 2019 blev der offentliggjort fælleseuropæiske droneregler, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for droneoperationer i hele Europa. De nye droneregler vil blandt andet bidrage til at beskytte sikkerheden og privatlivet for EU-borgere, samtidig med at drones fri bevægelighed og lige vilkår inden for Den Europæiske Union muliggøres. De fælles regler vil hjælpe droneoperatører, …

View Post

Gældende regler om flyvning droner i Danmark indtil 31-12-2020

Gældende regler for flyvning med droner i Danmark indtil 31-12-2020 Lov om luftfart er blevet ændret og har udmøntet sig i bekendtgørelser vedrørende professionel flyvning med drone i og uden for bymæssige områder. Pr. 24-11-2017 er bekendtgørelserne blevet ændret, med ikrafttrædelse pr. 01-01-2018, disse regler er gældende indtil d. 31-12-2020, hvorefter de nye EU-forordninger træder endeligt i kraft – Nye …

View Post

EU droneregler er kun det første skridt

EU droneregler kun det første skridt Den 11. juni 2019 blev Den Europæiske Unions nye forordning om droner offentliggjort. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 Denne milepæl er blevet nået ved et intensivt samarbejde mellem Europa-Kommissionen, Det Europæisk Luftfartssikkerhed Agentur (EASA), EUROCONTROL, JARUS, de europæiske nationale luftfartsmyndigheder med bidrag fra flere drone- & luftfartsparter. Den nye forordning …

View Post

Dronebevis – til de bedste priser på markedet

ABC Flight Academy har de bedste priser på dronekurser og dronebevis på markedet. Kat 1A, 2-dages teori – kr. 3349 + moms Kat 1B, 2½-dages teori + ½ dags praktisk flyvning – kr. 5395 + moms Kat 2, 2½-dages teori + ½ dags praktisk flyvning – kr. 5395 + moms Suppleringskursus, 1 dag, opgradering til Kat 1B eller kat 2 …

View Post

Sponsorat af Modelflyveklubben Silkeborg El & Svæv – 2019

ABC Flight Academy ApS har fornyet sin sponsoraftale med Modelflyveklubben Silkeborg El & Svæv hvor vi yder et beløb til klubbens drift og deres store ungdomsarbejde. Silkeborg El & Svæv har etableret en af landets største ungdomsafdelinger og ABC Flight Academy ApS vil gerne være med til at bakke op om gode initiativer. Silkeborg El & Svæv har et dejligt klubhus …

ABC Flight Academy godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

ABC Flight Academy ApS D. 22-09-2016 blevet godkendt og certificeret af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen som uddannelsescenter for dronepilot uddannelsen. I Kategori 1A, 1B og 2, samt natflyvningskurser. Det har været en lang proces, og vi har arbejdet målrettet siden maj på at få vores kvalitetshåndbog, procedurer og læreplaner godkendt. Nu er vi i mål, og det fejrede vi med et glas …