Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Ny udgave af Easy Access Rules for droner- Apr 2024

Udgivet den 26. april 2024

Den 26 april 2024 har EASA udgivet opdaterede Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

Den 11. juni 2019 blev der offentliggjort fælleseuropæiske droneregler. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for droneoperationer i hele Europa.

De nye droneregler vil blandt andet bidrage til at beskytte sikkerheden og privatlivet for EU-borgere. Samtidig med at drones fri bevægelighed og lige vilkår inden for Den Europæiske Union muliggøres.

De fælles regler vil hjælpe droneoperatører, hvad enten de er professionelle eller rekreative, til få en klar forståelse af hvad der er tilladt eller ikke. Samtidig gør det muligt for dem at operere på tværs af grænserne. Når droneoperatører har fået tilladelse i hjemlandet, har de lov til at cirkulere frit i EU. Det betyder, at de kan operere problemfrit, når de rejser over hele EU, eller når de udvikler en forretning, der involverer droneflyvning rundt om i Europa.

EASA Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems er en sammenfatning af selve lovteksterne i EU 2019/945 og EU 2019/947 inklusive de tilhørende Acceptable Means of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM).

De nye regler omfatter både tekniske og operationelle krav til droner og droneoperatører.

Hvad er næste?

De nye fælleseuropæiske droneregler trådte i kraft d. 01-01-2021.

EASA har offentliggjort vejlednings materiale i form af Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems for at støtte droneoperatører til at overholde de nye regler.

Easy Access Rules fra EASA revideres jævnligt – med varierende tidsforløb imellem offentliggørelserne.

Siden 2021 er dokumentet revideret 5 gange og seneste udgave er i skrivende stund April 2024.

Så en god idé er altid at checke EASA´s hjemmeside så det er sidste nye udgave man arbejder efter.

ABC Flight Academy vil løbende orientere om de nye fælles europæiske droneregler. Tilmeld dig gerne til vores nyhedsbrev for information om disse opdateringer m.m.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om tolkningen af reglerne. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe.