BEK 1649

BEK 1649 af 12/12/2023 – Supplerende regler for droner

Udgivet den 12. december 2023

Trafikstyrelsen har d. 12-12-2023 offentliggjort BEK 1649 af 12/12/2023

BEK 1649 er gældende pr 01-01-2024 og erstatter alle tidligere bekendtgørelser vedrørende droneflyvning i Danmark.

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

BEK nr 1649 af 12/12/2023 fastsætter de supplerende regler for de forhold som er gældende for de nationale forhold i Danmark.

Som droneoperatør skal man altid følge EU-forordning 2019/947, samt de supplerende bestemmelser der er for Danmark. Det vil sige man skal følge begge sæt regler.

Tilsvarende gør sig gældende hvis man skal operere i en anden EU-medlemsstat.

Her er det også EU-forordning 2019-947 der skal følges, samt de supplerende regler for det land man skal operere i.

Man kan finde link til de forskellige EU-medlemsstaters luftfartmyndigheder her

Ønsker du et kursus i teori og praktisk flyvetræning kan du tilmelde dig et af vore kurser her