Dronekurser rådgivning

A2 teoriprøve – Pr. 05. oktober 2022 kræver det fysisk fremmøde ved A2 teoriprøven.

Udgivet den 21. september 2022

A2 Teoriprøve

A2 Teoriprøven kræver fremover fysisk fremmøde

EASA har skærpet kravene for afholdelse af A2 teoriprøven. Det er den teoriprøve der kan give dig A2-kompetencecertifkatet til den åbne kategori.

Fremover vil det kun være muligt at tage A2 Teoriprøve fysisk hos en enhed, der er anerkendt at Trafikstyrelsen. Selve teoriprøven, der består af 30 spørgsmål, er ikke ændret. Årsagen til den ændrede teoriprøve form kommer på baggrund af krav fra EASA, som vil mindske risikoen for snyd.

Bemærk, at der ikke er krav om at tilkøbe kursus forud for teoriprøven. Anerkendte prøveenheder (typisk droneskolerne) kan ikke stille krav om, at fjernpiloter skal have taget et forudgående kursus. Det er dog tilladt droneskolerne at udbyde kurser, men det er helt op til den enkelte om denne vil have et kursus i regler og praktisk flyvetræning inden teoriprøven.

Trafikstyrelsen har udgivet en vejledning til “Droneflyvning i Underkategori A2” som er det materiale som der stilles spørgsmål i. På Trafikstyrelsens hjemmeside for droner – droneregler.dk finder du mere materiale og information om gældende regler.

Det betyder, at A2 teoriprøven pr. d. 5. oktober 2022 ikke længere vil kunne tages online. Du skal dermed møde op fysisk hos en anerkendt enhed som f.eks. ABC Flight Academy.

Teoriprøven er såkaldt “closed-book”. Det vil sige det ikke er tilladt at bruge nogen hjælpemidler af nogen art, hverken teoribog, telefon eller internet. Der er afsat ca. 45 minutter til selve teoriprøven, men oftest kan det overstås på ca. 20 minutter hvis man er velforberedt.

Ved A2 teoriprøven bliver der udleveret en låst Ipad og en unik URL-kode der giver adgang til den platform, hvor teoriprøven gennemføres. Brug af egen Ipad/PC/telefon er ikke tilladt eller muligt.A2 Teoriprøve

Droneskolen er pålagt at:

  • Verificere identiteten af personen ved hjælp af billed-ID og CPR-nr.
  • Verificere personen har bestået A1/A3 samt gennemført den krævede praktiske selvuddannelse i flyvning med droner
  • Overvåge prøven for at sikre, der ikke bruges hjælpemidler
  • Der vil efter bestået teorieksamen være endnu en kontrolfase, hvorfor der vil gå nogle dage før det endelige A2 kompetencecertifikat bliver udstedt af Trafikstyrelsen.
  • Afbryde teoriprøven for den enkelte, såfremt der konstateres snyd eller forsøg derpå, herefter vil personen blive bedt om at forlade prøvelokalet og eventuelt bestille tid til en ny teoriprøve.

Krav om praktisk selvuddannelse i flyvning med droner:

For at kunne gå op til en A2 teoriprøve skal man have gennemført en selvuddannelse i flyvning med droner, dette skal du kunne dokumentere overfor skolen inden du kan gå til A2-teorieprøven.

EASA´s og Trafikstyrelsens krav til selvuddannelse til et EU-A2 kompetencecertifikat kan findes på www.droneregler.dk

Priser:

ABC Flight Academy har et teoriprøvegebyr på kr. 500, dette skal betales via Mobilpay inden teoriprøven påbegyndes. Bestås teoriprøven ikke, skal der bestilles en ny tid, og betales et nyt teoriprøvegebyr.

Såfremt man deltager i et af vore A2-kurser vil teoriprøven afholdes i umiddelbar forlængelse af kurset. Man undgår dermed eventuel ventetid. Der vil heller ikke være et prøvegebyr – Det er en del af kursusprisen, og såfremt teoriprøven ikke bestås, vil der blive tilbudt 1 gratis omprøve efter nærmere aftale.

Trafikstyrelsen afkræver et gebyr på kr. 65 for udstedelse af A2 Kompetence Certifikatet.

Hvor afholdes teoriprøverne?

I skrivende stund er det planlagt at afholde teoriprøverne i Ølstykke, Næstved, Vallensbæk, Frederikshavn – men der vil hen ad vejen også blive mulighed i det Midt- og Sønderjyske, samt på Fyn.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig til teoriprøve her: https://abcflightacademy.dk/dronekursuskalender/