Handelsbetingelser

Standard handelsbetingelser og vilkår for ABC Flight Academy’s kurser.

Tilmelding:

 • Alle tilmeldinger skal foregå online via Bestil Kursus
 • En tilmelding er ikke gyldig, før tilmeldingen er bekræftet fra ABC Flight Academy ApS og kursusgebyret er indbetalt.
 • En tilmelding kan afvises, hvis den ikke lever op til kursusprofilen og/eller adgangskravene. Disse kriterier fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser. Det er deltagerens eget ansvar, at denne opfylder adgangskravene og erfaringskravene til uddannelsen.

Fortrydelse:

 • Der er 14 dages fortrydelsesret regnet fra tilmeldingsdato.
 • Ved tilmelding senere end 14 dage før kursusstart er tilmelding bindende og kan ikke fortrydes.

Betaling:

 • Der fremsendes faktura for kursusgebyret umiddelbart efter tilmeldingen – Betalingsfrist 8 dage.
 • Ved tilmelding senere end 14 dage før kursusstart er betalingsfristen netto kontant. Med mindre andet er aftalt skal kursusgebyret være indbetalt og registreret på ABC Flight Academy ApS bankkonto inden kursusstart.
 • Kursusprisen fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser. Prisen dækker uddannelsen, herunder kursusmaterialer, teori og evt. praktisk prøve.
 • Ekstra udgifter: Eventuel leje af udstyr til den praktiske prøve afholdes af kursist, hvis ABC Flight Academy ikke har mulighed for at stille udstyr gratis til rådighed.
 • Alle transaktionsomkostninger i forbindelse med betaling skal dækkes af kursisten.

Aflysning af tilmelding:

 • Hvis kursisten bliver forhindret i at deltage på et kursus skal denne hurtigst muligt sende en skriftlig afbestilling til mail@airborneconsult.dk
 • Ved afbestilling indtil 14 dage før kursusstart refunderes det indbetalte kursusgebyr, minus et administrationsgebyr på kr. 1000 ekskl. moms.
 • Ved afbestilling senere end 14 dage før kursusstart, refunderes kursusgebyret ikke. I stedet kan vi tilbyde kursisten at komme med på næste ledige hold. Alternativt kan den købte kursusplads overdrages til en anden deltager, som kursisten selv finder, og som opfylder adgangskravene.
 • Ved skriftligt fremsat ønske om holdskifte senest 14 dage før kursusstart kan dette ske forudsat, at der er ledigt på det andet ønskede hold.
 • Hvis kursisten efter uddannelsesstart bliver forhindret i at gennemføre uddannelsen, uanset årsag, vil uddannelsesgebyret ikke blive refunderet.
 • Ved manglende fremmøde på en eller flere af kursusdagene  vil uddannelsen ikke kunne fuldføres og uddannelsesgebyret ikke blive refunderet.
 • Har ABC Flight Academy ApS afholdt udgifter til leje af udstyr, bestilt af kursisten, vil kursisten blive faktureret for disse omkostninger.

Aflysning eller afbrydelse af kursusforløb:

 • ABC Flight Academy ApS kan aflyse eller afbryde et kursusforløb, ved for eksempel sygdom eller force majeure.
 • Ved vejrmæssige forhold, kan praktisk flyvetræning og flyveprøver aflyses/afbrydes dagen før.
 • Ved pludselige vejrskift kan der aflyses/afbrydes på dagen.
 • Ved andre uforudsete årsager til aflysning/afbrydelse vil alle tilmeldte blive kontaktet hurtigst muligt og tilbudt alternative løsninger.
 • Der udbetales ikke kompensation for eventuelle aflysninger eller afbrydelse af et kursusforløb, i de ovennævnte tilfælde.

Andre betingelser:

 • Vi prøver, men kan ikke garantere, at vi kan opfylde særlige behov med hensyn til fødevareallergier, handicap eller lignende.
 • Skulle der være særlige behov bedes kursisten underrette ABC Flight Academy i god tid, så de fornødne foranstaltninger kan foretages. Kursisten vil blive underrettet i god tid, hvis disse særlige behov ikke kan opfyldes.
 • Skulle en kursist have særlige behov for en medhjælper, for eksempel ved fysiske handicap, kan denne medhjælper være tilstede, men ikke deltage i undervisningen.
 • Skulle en kursist have særlige behov for en medhjælper til teoriprøven, for eksempel ved ordblindhed, bedes ABC Flight Academy ApS kontaktes i god tid, så der kan arrangeres med en uvildig medhjælper.
 • Pas, kørekort eller anden billede-ID skal medbringes ved uddannelsesstart og på teoriprøvedagen for ID-validering.
 • Ved aflæggelse af teoriprøven må det under kurset udleverede materiale anvendes. 
 • Deltageren står selv for alle omkostninger, der ikke er inkluderet i kursusbeskrivelsen, herunder fx. forplejning, transportomkostninger, evt. overnatning og øvrige omkostninger.

Sikkerhed for beståelse:

 • Ifølge de gældende regler for prøveaflæggelse kan der foretages i alt 3 prøver i hhv. teori og praktik uden nyt teoretisk/praktisk uddannelsesforløb.
 • ABC Flight Academy ApS tilbyder 2 gratis omprøver i teori og 2 gratis omprøver i den praktiske flyveprøve på et af ABC Flight Academy ApS valgt sted og tidspunkt.
 • Eventuelle omprøver skal ske indenfor 3 måneder efter ordinær kursusafslutning, efter 3 måneder må uddannelsen tages om.

Andre tjenesteydelser:

 • Betaling for andre tjeneste eller konsulentydelser f.eks. hjælp til ansøgning om tilladelser, herunder hjælp til risikovurdering, deltagelse i evt. sagsbehandling i forhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller andre myndigheder faktureres medgået tid med en timesats på kr. 1250 + moms, der faktureres minimum for én time.