Image

Standard Scenarie DK-STS-03

Udgivet den 28. august 2022

Trafikstyrelsen har revideret Standard Scenarie DK-STS-03 for flyvning over et kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacy droner på 0 – 25 kg

Anvendelse af  Standard Scenarie DK-STS-03

Ved anvendelse af DK-STS-03 skal følgende betingelser være opfyldt;

 • Fjernpiloter med et dronebevis i kategori 1A udstedt efter bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 (Bydronebekendtgørelsen) må flyve med legacydroner på op 2 kg
 • Fjernpiloter med et dronebevis i kategori 1B udstedt efter bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 (Bydronebekendtgørelsen) må flyve med legacydroner på op 25 kg
 • Fjernpiloter med et dronebevis i kategori 2 udstedt efter bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 (Bydronebekendtgørelsen) må flyve med legacydroner på op 25 kg

Legacy drone

 • En “Legacy” drone er droner som ikke er påført et identifikationsklassemærke (C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6).
 • En  “Legacy” drone kan anvendes indtil udgangen af 2025, (Dato ændret ref. EU 2021/1166) hvorefter disse ikke længere må anvendes i den ÅBNE kategori.
 • Dog kan man herefter stadig benytte en “Legacy” drone, hvis operatøren er godkendt i den Specifikke Kategori.

Gyldighed

 • Dette Standard Scenarie er gældende i en overgangsperiode indtil udgangen af 2025 (Dato ændret ref. EU 2021/1166).

Operationelle betingelser der skal være opfyldt for at benytte DK-STS-03;

 • Standardscenariet er kun gyldigt i Danmark
 • Operationen har erhvervsmæssigt formål
 • Fjernpiloten opererer dronen for den virksomhed, som har registreret dronen
 • Dronen er en legacydrone med en vægt under 25 kg
 • Operationen er VLOS (inden for fjernpilotens synsvidde)
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Dronen må ikke transportere farligt gods
 • Hastigheden over jorden skal være mindre end 50 km/t
 • Droneføreren skal oprette et flyve- og sikkerhedsområde, som følger dronen under flyvningen, så området altid har sit centrum der, hvor dronen befinder sig. Flyve- og sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter
 • Ingen andre personer end droneføreren, eventuelle medhjælpere og personer, der har givet samtykke til droneføreren, må opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet

Ansvar under flyvning

Holde det ubemandede luftfartøj inden for VLOS og opretholde en grundig afsøgning af luftrummet med det blotte øje omkring det ubemandede luftfartøj for at undgå enhver risiko for kollision med bemandede luftfartøjer.

 • Fjernpiloten skal afbryde flyvningen, hvis operationen udgør en risiko for andre luftfartøjer eller for mennesker, dyr, miljøet eller ejendom.
 • Hvis fjernpiloten bistås af en observatør af det ubemandede luftfartøj, skal der i dette tilfælde etableres en klar og effektiv kommunikation mellem fjernpiloten og observatøren af det
  ubemandede luftfartøj.
 • Fjernpiloten skal være i stand til at opretholde kontrollen over det ubemandede luftfartøj.
 • Fjernpiloten må kun operere ét ubemandet fartøj ad gangen
 • Fjernpiloten skal undlade at operere det ubemandede fartøj fra et køretøj eller andet fartøj i bevægelse
 • Fjernpiloten skal undlade at overdrage kontrollen af det ubemandede fartøj til en anden kommandoenhed

Krav til og ansvar for operatøren

Fjernpiloten skal besidde minimum et af følgende i år 2022:

 • Dronebevis i kategori 1A (legacydroner på 0 kg – 1,5 kg)
 • Dronebevis i kategori 1B (legacydroner på 0 kg – 7 kg)
 • Dronebevis i kategori 2 (legacydroner på 0 kg – 25 kg)
 • Fjernpiloten skal besidde et EU Kompetence Aertifikat A2 for at kunne benytte DK-STS-03 i år 2025, (Dato ændret ref. EU 2021/1166), dog skal man gemme sit gamle dronebevis som dokumentation for uddannelsen.
 • Verificerer, inden operationen påbegyndes, at de midler, der skal til for at bringe flyvningen af det ubemandede luftfartøj til ophør, er operationelle.

Ansvar under flyvning

 • Holde det ubemandede luftfartøj inden for VLOS og opretholde en grundig afsøgning af luftrummet med det blotte øje omkring det ubemandede luftfartøj for at undgå enhver risiko for kollision med bemandede luftfartøjer. Fjernpiloten skal afbryde flyvningen, hvis operationen udgør en risiko for andre luftfartøjer eller for mennesker, dyr, miljøet eller ejendom.
 • Hvis fjernpiloten bistås af en observatør af det ubemandede luftfartøj, skal der i dette tilfælde etableres en klar og effektiv kommunikation mellem fjernpiloten og observatøren af det
  ubemandede luftfartøj.
 • Fjernpiloten skal være i stand til at opretholde kontrollen over det ubemandede luftfartøj.
 • Fjernpiloten må kun operere ét ubemandet fartøj ad gangen.
 • Fjernpiloten skal undlade at operere det ubemandede fartøj fra et køretøj eller andet fartøj i
  bevægelse.
 • Fjernpiloten skal undlade at overdrage kontrollen af det ubemandede fartøj til en anden
  kommandoenhed.

Krav til og ansvar for operatøren

 • Sikre at beredskabsprocedurer og nødprocedurer er tilstrækkelige.
 • Fastlægge fordeling af roller og ansvarsområder mellem operatør og de eksterne tjenesteydere.
 • Opdatere oplysninger i Geo-awareness-systemet, hvis funktionen er installeret i dronen.
 • Sikre inden operationen påbegyndes, at det kontrollerede område på land er etableret.
 • Sikre inden operationen påbegyndes, at alle tilstedeværende personer i det kontrollerede område i sikkerhedszonen har indvilget i at deltage samt blevet underrettet.

Operationel erklæring