Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

EU droneregler er kun det første skridt

Udgivet den 17. juni 2019

EU droneregler kun det første skridt

Den 11. juni 2019 blev Den Europæiske Unions nye forordning om fælleseuropæiske droneregler offentliggjort.

Denne milepæl er blevet nået ved et intensivt samarbejde mellem Europa-Kommissionen, Det Europæisk Luftfartssikkerhed Agentur (EASA), EUROCONTROL, JARUS, de europæiske nationale luftfartsmyndigheder med bidrag fra flere drone- & luftfartsparter.

Den nye forordning bør ses som et skridt på vejen. Dronebranchen har stadig ikke nået det endelige mål:

 • Enkel og hurtig adgang til alle klasser af luftrum til at udføre sikre droneoperationer.

Mange udfordringer forbliver på europæisk niveau, f.eks. UTM/U-space og relaterede flyvetjenester og integrering i det eksisterende lufttrafikstyringssystem;

 • De krævede standarder for kategorierne “Åben” og “Specifik”
 • De krævede standard scenarier for ”Åben” klasse.
 • Gensidig anerkendelse af dronepilot licenser (dronebevis)
 • Alt vedrørende kategorien “Certificeret” mobilitet i bymiljøet og beslægtede spørgsmål m.m.

Derudover er der er stadig nogle kritiske teknologiske flaskehalse, der skal tackles (f.eks. “Detect & Avoid” & “Geo-Limitation”, elektronisk ID).

På nationalt plan omfatter de øvrige udfordringer:

 • Overgang fra nationale droneregler og forskrifter til den nye EU-forordning
 • Finde de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer til at gøre det inden for den krævede periode på 1 år.
 • Harmonisering af de nationale gennemførelsesmetoder til zoneinddeling (NFZ, sikringsområder osv.)
 • Registrering af droner.
 • Udbrede kendskabet til de kommende regler til dronebranchen på en forståelig og brugbar måde.
 • Gøre SORA forståelig og brugbar.
 • Elektronisk ID på droner.
 • Uddannelse og efteruddannelse af dronepiloter, kvalifikationer og eksaminering, under hensyntagen til JARUS-retningslinjerne for dronepilot kompetencer, med sigte på gensidig anerkendelse.
 • Droneskolernes kvalifikationer, kompetencer og autorisationer.
 • Håndhævelse af forordningerne og inddragelse af de forskellige krævede myndigheder (politi, kommuner, lufthavne).

Alt dette kræver en betydelig national indsats.

Med andre ord bør den europæiske dronebranche ikke tro at arbejdet er forbi. De næste store udfordringer er at gennemførelse af forordningen i EU-medlemsstaterne og få styr på U-Space.

I løbet af denne gennemførelsesperiode bør vi ikke se bort fra nødvendigheden af at harmonisere medlemsstaternes nationale tilgange. Alle droneinteressenter (offentlige og private) skal inddrage sig selv og bidrage. På både europæisk og nationalt plan vil fortsat samarbejde og koordinering blandt alle interessenter være afgørende, hvis vi vil gøre det muligt at opererer på tværs af EU-grænserne.