SORA Kursus – Trin 2 – 09 juni 2023

SORA Kursus – Trin 2

Kurset er målrettet til droneoperatører der har deltaget i SORA Kursus Trin 1.

På Trin 2 kan du arbejde med dit eget scenarie til en særlig tilladelse, dispensation, eller operation i Specific Class.

Kursusindhold:

På kurset vil deltagerne arbejde med egne cases, i samarbejde med ABC Flight Academy´s instruktører der har “hands-on” erfaring med anvendelsen af SORA metoden og udarbejdelse af ansøgninger og procedurehåndbøger for operationer i Specific Class.

Deltagerantallet er begrænset til 6, så alle har mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål og diskuteret dem igennem.