View Post

Slut med A2 teoriprøve online – Pr. den 1. september 2022 kræver det fysisk fremmøde at opnå kompetencecertifikat Open A2.

Eksamensafholdelse til A2 kræver nu fysisk fremmøde EASA har skærpet kravene for afholdelse af A2 teoriprøven. Det er den teoriprøve der kan give dig A2-kompetencecertifkatet til den åbne kategori og dermed droneflyvning op til 2 kg i bymæssigt område. Og ikke blot 500 gram, som A1 giver mulighed for. Fremover vil det kun være muligt at tage teoriprøven fysisk hos …

View Post

EASA har publiceret ny udgave af Easy Access Rules for droner – September 2021

Den 11. juni 2019 blev der offentliggjort fælleseuropæiske droneregler, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for droneoperationer i hele Europa. De nye droneregler vil blandt andet bidrage til at beskytte sikkerheden og privatlivet for EU-borgere, samtidig med at drones fri bevægelighed og lige vilkår inden for Den Europæiske Union muliggøres. De fælles regler vil hjælpe droneoperatører, …

View Post

Standard Scenarie DK-STS-03

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har revideret Standard Scenarie DK-STS-03 for flyvning over et kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacy droner på 0 – 25 kg Anvendelse af dette Standard Scenarie Fjernpiloter med et dronebevis i kategori 1A udstedt efter bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 (Bydronebekendtgørelsen) må flyve med legacydroner på op 1,5 kg …

View Post

BEK nr 2253 af 29/12/2020 – Supplerende regler operation af droner i Danmark

Trafikstyrelsen har d. 30-12-2020 offentliggjort BEK nr 2253 af 29/12/2020  – Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. BEK nr 2253 af 29/12/2020 fastsætter de supplerende regler for de forhold som er gældende for de nationale forhold i Danmark. Som droneoperatør skal man som udgangspunkt altid følge EU-forordning 2019-947, samt de …

View Post

EU droneregler er kun det første skridt

EU droneregler kun det første skridt Den 11. juni 2019 blev Den Europæiske Unions nye forordning om droner offentliggjort. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 Denne milepæl er blevet nået ved et intensivt samarbejde mellem Europa-Kommissionen, Det Europæisk Luftfartssikkerhed Agentur (EASA), EUROCONTROL, JARUS, de europæiske nationale luftfartsmyndigheder med bidrag fra flere drone- & luftfartsparter. Den nye forordning …