View Post

Ny udgave af Easy Access Rules for droner- Apr 2024

Den 26 april 2024 har EASA udgivet opdaterede Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems. Den 11. juni 2019 blev der offentliggjort fælleseuropæiske droneregler. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for droneoperationer i hele Europa. De nye droneregler vil blandt andet bidrage til at beskytte sikkerheden og privatlivet for EU-borgere. Samtidig med at drones fri bevægelighed …

View Post

Godt nyt om din droneforsikring

Droneforsikring ABC Flight Academy har altid arbejdet på at få forsikringer på de mest fordelagtige vilkår og mest rimelige priser til vores kunder. Derfor har vi indgået et samarbejde med Coverdrone i Holland, hvor du kan tegne en rigtig droneforsikring der dækker iht EU forordning 2004-785. Hvad koster en droneforsikring? Hos Coverdrone kan du tegne en ansvarsforsikring for fritidsmæssig flyvning …

View Post

BEK 1649 af 12/12/2023 – Supplerende regler for droner

Trafikstyrelsen har d. 12-12-2023 offentliggjort BEK 1649 af 12/12/2023 BEK 1649 er gældende pr 01-01-2024 og erstatter alle tidligere bekendtgørelser vedrørende droneflyvning i Danmark. Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. BEK nr 1649 af 12/12/2023 fastsætter de supplerende regler for de forhold som er gældende for de nationale forhold i …

View Post

A2 teoriprøve – Pr. 05. oktober 2022 kræver det fysisk fremmøde ved A2 teoriprøven.

A2 Teoriprøve A2 Teoriprøven kræver fremover fysisk fremmøde EASA har skærpet kravene for afholdelse af A2 teoriprøven. Det er den teoriprøve der kan give dig A2-kompetencecertifkatet til den åbne kategori. Fremover vil det kun være muligt at tage A2 Teoriprøve fysisk hos en enhed, der er anerkendt at Trafikstyrelsen. Selve teoriprøven, der består af 30 spørgsmål, er ikke ændret. Årsagen …

View Post

Standard Scenarie DK-STS-03

Trafikstyrelsen har revideret Standard Scenarie DK-STS-03 for flyvning over et kontrolleret område på land i et befolket miljø med en legacy droner på 0 – 25 kg Anvendelse af  Standard Scenarie DK-STS-03 Ved anvendelse af DK-STS-03 skal følgende betingelser være opfyldt; Fjernpiloter med et dronebevis i kategori 1A udstedt efter bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 (Bydronebekendtgørelsen) må flyve …

View Post

EU droneregler er kun det første skridt

EU droneregler kun det første skridt Den 11. juni 2019 blev Den Europæiske Unions nye forordning om fælleseuropæiske droneregler offentliggjort. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 Denne milepæl er blevet nået ved et intensivt samarbejde mellem Europa-Kommissionen, Det Europæisk Luftfartssikkerhed Agentur (EASA), EUROCONTROL, JARUS, de europæiske nationale luftfartsmyndigheder med bidrag fra flere drone- & luftfartsparter. Den nye …