SORA Kursus – Trin 1 – 03-04 september 2024

SORA Kursus – Trin 1

Vi hører alle på en eller anden måde om SORA.

SORA er en forkortelse for Specific Operation Risc Assesment og er en risikovurderingsmetode du kan anvende for dine droneoperationer?

Trafikstyrelsen opfordrer til at man benytter metoden når man ansøger om særlige tilladelser, både til den nuværende lovgivning, og når de nye EASA-regler træder i kraft, hvis man skal operere i Specific Class.

Metoden er ikke vanskelig at benytte, men kan være omstændelig og resursekrævende for en virksomhed’s risikovurdering af sine operationer.

Der er en del lovstof man skal sætte sig ind i og nogle begreber som måske kan være vanskelige at relatere sig til.

Kurset er målrettet til droneoperatører der skal udarbejde risikovurderinger i forbindelse med ansøgninger om særlige tilladelser, dispensationer , operere i Specific Category eller Licensed Unmanned Category (LUC).

Kursusindhold:

På kurset vil metoden blive forklaret i detaljer. Der er mulighed for at deltagerne kan arbejde med egne cases.

Deltagerne vil endvidere få kendskab til de kommende fælleseuropæiske regler for droneflyvning.

Deltagerantallet er begrænset til 6, så alle har mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål og diskuteret dem igennem.

ABC Flight Academy´s instruktører har “hands-on” erfaring med anvendelsen af SORA metoden.

Tilmeld her

Kursus tilmelding

Vælg hvor mange deltagere og klik [Næste]

Tilgængelige Deltager: Unlimited
Der er ikke flere pladser på dette kursus.