Dronekursus

KAT 1A for kun kr. 3.349 + moms
ALT inklusiv!

Næste kursus

I løbet af året udbyder vi forskellige dronekurser

Udover de godkendte droneførerkurser har vi mulighed for at tilbyde andre dronerelaterede kurser via vores samarbejdspartnere.

Typekurser

Vores instruktører har meget brede og praktiske erfaringer med mange forskellige dronetyper og fabrikater, både med multirotor og fastvingede dronetyper f.eks. DJI M-600 eller SenseFly eBee. Du har måske lige købt en ny drone og er måske lidt usikker på hvordan den flyver og hvilke funktioner og muligheder den har - Her vil du få glæde af andres erfaring og viden inden du selv kaster dig ud i at eksperimentere. Typisk vil et sådant kursus være et én-til-én undervisning, dvs du har din egen instruktør til rådighed.

Foto/video

Udover de godkendte dronekurser har vi mulighed for at tilbyde andre kurser via vores samarbejdspartnere. På vores foto og video kurser vil vi primært koncentrere os om optageteknikker, anvendelse af dronernes kamerafunktioner og ikke mindst mere avancerede og kreative flyve- og kameraførings mæssige teknikker. Du vil også få viden om hvordan du “ser billedet” inden du flyver og hvordan du kan udnytte terrænets og omgivelsernes muligheder. Undervisningen vil variere mellem teori og praktiske øvelser under kyndig vejledning, og du vil få mulighed for at arbejde med dine egne optagelser og optimere disse. Kurserne er primært målrettet erfarne dronepiloter der har de grundlæggende flyvefærdigheder på plads og som gerne vil op på “next level” som dronefotograf. Du kommer til at prøve avancerede flyvemønstre og optageteknikker.

Natflyvning

Skal du flyve mellem solnedgang og solopgang i bymæssige områder skal have et natflyvningskursus. På dette kursus skal du ud over at have et dronebevis i forvejen, også have mindst 3 timers natflyvning erfaring uden for bymæssige områder inden du kan få natpåtegning på dit dronebevis. Du skal op til en lille flyveprøve uanset hvilken kategori dronebevis du har i forvejen.

Opgradering

Har du et Kat 1A eller Kat 1B dronebevis og behov for at opgradere til en større kategori eller til f.eks. fastvinget drone skal du på et 1-dags kursus, med opdatering af regler, praktisk flyvetræning efter behov og aflæggelse af en flyveprøve.

Personlig flyvetræning

Personlig flyvetræning – få din helt egen instruktør, inklusiv en lånedrone i Kat 1B eller Kat 2 Ønsker du dig din helt egen flyveinstruktør, hvor du får én-til-én undervisning af en erfaren dronepilot med kendskab til netop den drone du har købt , eller bare ønsker at få enetimer i droneflyvning er det også noget vi med stor glæde tager os af. På disse kurser får du hjælp til at kaste dig ud over “redekanten” med en instruktør til at hjælpe med den grundlæggende flyveteknik og som kan gribe ind hvis der sker noget uventet man måske ikke lige kan redde sig ud af. Vi forsøger også at vejlede dig med en bedre flyveteknik hvis du allerede har flyveerfaring, men kun har denne erfaring fra egne flyvninger - Her kan vi hjælpe med de erfaringer vi selv har fra mange hundrede flyvetimer med forskellige opgaver, f.eks. natflyvning under vanskelige forhold, vindmølle inspektioner, byggepladser, skibe og opmålingsopgaver. Husk - Man skal lære af sine erfaringer - men det er meget sjovere - og billigere - at lære af andres erfaringer. Og vi har betalt de lærepenge der skal til!!!

SORA

Udover dronekurserne tilbyder ABC Flight Academy også en SORA uddannnelse, således at droneoperatører selv har mulighed for at udarbejde SORA risikovurderinger og udarbejde den krævede CONOPS og driftsmanual.
ABC Flight Academy har arbejdet med SORA siden 2018, og været på kursus i SORA metoden hos det Norske Luftfartstilsyn. Metoden giver vejledning til både luftfartsmyndighederne og drone operatørerne i hvad der kræves for opnå en driftstilladelse til at flyve en drone i et givet driftsmiljø i Specific Class.
SORA er primært rettet mod de operatører der skal operere i "Specific Class", det vil sige med drone der vejer mere end 4 kg.
ABC Flight Academy har afholdt SORA kursus for flere virksomheder der fremover vil operere i "Specific Class" og "Certified class".
De nye EASA Regler trådte i kraft pr. 01. juni 2019, med en overgangsordning på 1 år, det vil sige alle drone operatører der ønsker at fortsætte med at operere med drone over 4 kg, eller drone operatører i “Open Class” der har et driftsmiljø der ikke er dækket af et standard scenarie, skal være godkendt inden d. 01. juni 2020.

Pix4D og Ortografi

Overvejer du at arbejde professionelt med 2D- eller 3D kortlægning med droner? Vi har udarbejdet et kursus, der giver dig den nødvendige viden til at kunne arbejde med PIX4D-mapping software. Vi tager udgangspunkt i Pix4D, men anden software som f.eks. DroneDeploy berøres også. Vores undervisere er uddannede i Pix4D og DroneDeploy, og har stor praktisk erfaring med brugen af disse softwareløsninger. Så du har en også sparringspartner i os, der kan hjælpe dig videre, når du skal ud og anvende din viden i praksis. Kurset er komprimeret og varer i 1 dag med efterfølgende øvelser og opgaver, som du kan tage med hjem og øve dig på.

Merit til dronebevis

For danske og udenlandske operatører

Merit vurdering

ABC Flight Academy ApS er godkendt til at foretage merit vurdering af danske og udenlandsk droneførere eller operatører, med henblik på udstedelse af et midlertidigt eller permanent dronebevis uden de nødvendigvis skal have det fulde dronefører kursus og teoriprøve.

Du kan som pilot eller indehaver af udenlandsk dronebevis få merit for dele af din tidligere uddannelse.

Har du for eksempel et PPL, CPL, LAPL, S-, eller UL-certifikat eller lignende, har vi en godkendt uddannelse, hvor du kun skal have teoriundervisning og teoriprøve i de moduler der er helt drone relaterede.

Der er ikke nogen standardregler for hvilke certifikater som giver hvilken merit, så kontakt os med dokumentation for din certificering.

Vi kan derved give dig svar på hvor meget merit du kan opnå i forbindelse med dit dronebevis.