Driftshåndbog - Operations Manual

Operationsmanual til din virksomhed?

I EU Forordning EU-2019-0947 er der et krav om at en operatør skal udarbejde en drifthåndbog.

Denne kaldes også en Operationsmanual, når der opereres i den Specifikke Kategori, eller i forbindelse med særlige tilladelser til operationstyper med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko. .

Reglerne for droneflyvning er omfattende.

Det skyldes, at der er en række flyvesikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med at flyve med droner i et tætbefolket land som Danmark.

For at få godkendelse i Specifikke Kategori eller en særlig tilladelse skal dette dokumenteres med en risikovurdering, såkaldt SORA risikoanalyse. I den forbindelse skal der udarbejdes en Operationsmanual med procedurer for at imødegå den forhøjede flyvesikkerhedsmæssige risiko.

Vi har stor erfaring i udarbejdelse af Operationsmanualer for droneoperatører. Vi har udarbejdet mere end 200 operationsmanualer, og de er selvfølgelig i overensstemmelse med gældende lovgivning, men også baseret på operationelle erfaringer fra mange operatører.

Er der andre grunde til at investere i en driftshåndbog?

Vore driftshåndbøger bliver som standard udarbejdet som en kombineret DK/ENG-udgave.

Ved opgaver udenfor EU kan det blive nødvendigt at søge om godkendelse til at flyve i det pågældende land.

I et sådan tilfælde er det en stor fordel, at drifthåndbogen også er på engelsk.

Flere af vores kunder har opnået flyvetilladelse i udlandet, bl.a. USA og Thailand, hvilket er svært med en drifthåndbog der kun er udarbejdet på dansk.

Driftshåndbogen vil, som udgangspunkt, forholde sig til EU Forordningerne udmøntet i  EASA Easy Access Rules og de supplerende danske bekendtgørelser.

Disse er dog baseret på internationale standarder, hvorfor der ofte er sammenfald mellem de fælleseuropæiske regler og regler i lande udenfor EU.

Skal du flyve erhvervsmæssigt på Færøerne eller på Grønland i bymæssige områder er der iht AIC B 08/14 et lovkrav om en drifthåndbog.