Driftshåndbog - Operations Manual

Operationsmanual til din virksomhed?

I EU Forordning EU-2019-0947 er der et krav om at en operatør skal udarbejde en drifthåndbog, eller som den også kaldes, en Operations Manual, når der opereres i Specific Category, eller i forbindelse med særlige tilladelser til operationstyper med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko. .

Reglerne for droneflyvning er omfattende.

Det skyldes, at der er en række flyvesikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med at flyve med droner i et tætbefolket land som Danmark.

For at få godkendelse i Specific Category eller en særlig tilladelse skal dette dokumenteres med en risikovurdering, såkaldt SORA risikoanalyse, og der skal udarbejdes procedurer for at imødegå den forhøjede flyvesikkerhedsmæssige risiko.

Vi har stor erfaring i udarbejdelse af Operations Manualer for droneoperatører, vi har udarbejdet mere end 200 operationsmanualer, og de er selvfølgelig i overensstemmelse med gældende lovgivning, men også baseret på operationelle erfaringer fra mange operatører.

 

Er der andre grunde til at investere i en driftshåndbog?

Vore driftshåndbøger bliver som standard udarbejdet som en kombineret DK/ENG-udgave.

Ved opgaver udenfor EU kan det blive nødvendigt at søge om godkendelse til at flyve i det pågældende land.

I et sådan tilfælde er det en stor fordel, at drifthåndbogen også er på engelsk.

Flere af vores kunder har opnået flyvetilladelse i udlandet, bl.a. USA og Thailand, hvilket er svært med en drifthåndbog der kun er udarbejdet på dansk.

Driftshåndbogen vil, som udgangspunkt, forholde sig til EU Forordningerne udmøntet i  EASA Easy Access Rules og de supplerende danske bekendtgørelser.

Disse er dog baseret på internationale standarder, hvorfor der ofte er sammenfald mellem de fælleseuropæiske regler og regler i lande udenfor EU.

Skal du flyve erhvervsmæssigt på Færøerne eller på Grønland i bymæssige områder er der iht AIC B 08/14 et lovkrav om en drifthåndbog.