Image

Slut med A2 teoriprøve online – Pr. den 1. september 2022 kræver det fysisk fremmøde at opnå kompetencecertifikat Open A2.

Udgivet den 6. juli 2022

Eksamensafholdelse til A2 kræver nu fysisk fremmøde

EASA har skærpet kravene for afholdelse af A2 teoriprøven. Det er den teoriprøve der kan give dig A2-kompetencecertifkatet til den åbne kategori og dermed droneflyvning op til 2 kg i bymæssigt område. Og ikke blot 500 gram, som A1 giver mulighed for.

Fremover vil det kun være muligt at tage teoriprøven fysisk hos en enhed, der er anerkendt at Trafikstyrelsen. Selve teoriprøven, der består af 30 spørgsmål, er ikke ændret. Årsagen til den ændrede teoriprøve form kommer på baggrund af et krav fra EASA, som vil mindske risikoen for snyd.

Bemærk, at der ikke er krav om at tilkøbe kursus forud for den fysiske teoriprøve. Anerkendte prøveenheder kan med andre ord ikke stille krav om, at fjernpiloter, som ønsker at aflægge A2-teoriprøven, skal have taget et forudgående kursus.

Det betyder, at A2 teoriprøven efter d. 1. september 2022 ikke længere vil kunne tages online hjemmefra. Du skal dermed møde op fysisk hos en anerkendt enhed som f.eks. ABC Flight Academy.

Teoriprøven er såkaldt “closed-book”, det vil sige det ikke er tilladt at bruge nogen hjælpemidler af nogen art, hverken teoribog, telefon eller internet.

Ved teoriprøven bliver der udleveret en låst Ipad og en unik URL-kode til hver person der giver adgang til den platform, hvor teoriprøven gennemføres. Brug af egen Ipad/PC/telefon er ikke tilladt eller muligt.

Droneskolen er pålagt at:

  • Verificere identiteten af personen ved hjælp af billed-ID og CPR-nr.
  • Verificere personen har bestået A1/A3 samt gennemført den krævede praktiske selvuddannelse i flyvning med droner
  • Overvåge prøven for at sikre, der ikke bruges hjælpemidler
  • Der vil efter bestået teorieksamen være endnu en kontrolfase, hvorfor der vil gå nogle dage før det endelige kompetencecertifikat bliver udstedt

Krav om praktisk selvuddannelse i flyvning med droner:

For at kunne gå op til en A2 teoriprøve skal man have gennemført en selvuddannelse i flyvning med droner, dette skal du kunne dokumentere overfor skolen inden du kan gå til A2-teorieprøven.

EASA´s og Trafikstyrelsen´s krav til selvuddannelse til et EU-A2 kompetancecertifikat kan findes på www.droneregler.dk

Hvor afholdes teoriprøverne?

I skrivende stund er det planlagt at afholde teoriprøverne i Ølstykke, Køge, Brøndby, Frederikshavn – men der vil hen ad vejen også blive mulighed i det Midt- og Sønderjyske, samt på Fyn.