A2 Teoriprøve – Torsdag d. 12. Sep 2024 – Kl 15:00 til 17:00

A2 Teoriprøve til EU Kompetence Certifikat

EASA har skærpet kravene for A2 teoriprøven til et EU-Kompetence Certifkat A2 til den åbne kategori. Fremover skal teoriprøven tages under fysisk fremmøde hos en enhed, der er anerkendt af Trafikstyrelsen. ABC Flight Academy ApS er anerkendt af Trafikstyrelsen som prøveafholder af A2 teoriprøve. 

A2 Teoriprøven, der består af 33 spørgsmål. Du skal bestå med mindst 75% – Efter prøven er afsluttet og indsendt til Trafikstyrelsen tilbyder vi at gennemgå dine svar, og hvis der er fejl, forklarer vi hvad der er korrekt, i det omfang at spørgsmål og svar ikke er uforklarlige!!! JA – Nogle spørgsmål og svarmuligheder kan være uforklarlige eller uforstålige, det er vi desværre ikke herrer over.

Trafikstyrelsen har udgivet en vejledning til “Droneflyvning i Underkategori A2”. På Trafikstyrelsens hjemmeside for droner – droneregler.dk finder du mere materiale og information om gældende regler.

A2 Teoriprøven er såkaldt “closed-book”. Der er afsat ca. 45 minutter til selve teoriprøven, men oftest kan det overstås på ca. 20 minutter hvis man er velforberedt.

Ved teoriprøven bliver der udleveret en unik URL-kode der giver adgang til den platform, hvor teoriprøven gennemføres.

Det er ikke tilladt at benytte egen Ipad/PC/Telefon/teoribog/noter til andet end selve teoriprøven. Såfremt egen Ipad/PC/Telefon eller teoribog eller egne noter benyttes til opsøgning af svar under teoriprøven vil teoriprøven blive afbrudt og man vil blive bedt om at forlade lokalet og eventuelt bestille tid til en ny teoriprøve.

Krav om praktisk selvuddannelse i flyvning med droner:

For at kunne gå op til en A2 teoriprøve skal man have gennemført en selvuddannelse i flyvning med droner. Dette skal dokumenteres overfor skolen inden teorieprøven. Det kan gøres ved at du checker af på de enkelte punkter i nedenstående vejledning om den praktiske selvuddannelse og fremvise dokumentation for dine flyvetimer, eksempelvis fra din logbog,  hvis du benytter et DJI produkt kan du se dine samlede flyvetimer i appen.

EASA´s og Trafikstyrelsens vejledning om den praktiske selvuddannelse til et EU-A2 kompetencecertifikat kan findes på www.droneregler.dk

Droneskolen er pålagt at:

  • Verificere identiteten af personen ved hjælp af billed-ID og CPR-nr.
  • Verificere personen har bestået A1/A3 samt gennemført den krævede praktiske selvuddannelse i flyvning med droner – A1/A3 beviset skal medbringes og forevises inden teoriprøven.
  • Overvåge prøven for at sikre, der ikke bruges hjælpemidler.
  • Der vil efter bestået teorieksamen være endnu en kontrolfase, hvorfor der vil gå nogle dage før det endelige A2 kompetencecertifikat bliver udstedt af Trafikstyrelsen.
  • Afbryde teoriprøven for den enkelte, såfremt der konstateres snyd eller forsøg derpå.

Pris på A2 Teoriprøve:

ABC Flight Academy har et teoriprøvegebyr på kr. 500 inkl moms, dette skal betales via Mobilpay inden teoriprøven påbegyndes. Bestås teoriprøven ikke, skal der bestilles en ny tid, og betales et nyt teoriprøvegebyr.

VIGTIGT:

Trafikstyrelsen afkræver et gebyr på kr. 65 for udstedelse af A2 Kompetence Certifikatet – Gebyret skal indbetales dagen i forvejen, og du vil herefter modtage en besked i din E-BOKS med et sagsnummer som du skal bruge ved log-in til selve teoriprøven. Har du ikke dette sagsnummer kan du ikke tilgå teoriprøven.

BEMÆRK: Det er ikke et krav at man skal have deltaget i et af vore A2-kurser for at kunne tage teoriprøven, men det kan være give dig bedre forudsætninger for at bestå.

Tilmeld her

Tilmelding til A2-teoriprøve

Vælg hvor mange deltagere og klik [Næste]

Tilgængelige Deltager: 12
Der er ikke flere pladser på dette kursus.