A2 Teoriprøve – Fredag d. 26. Juli 2024 – Kl 15:00 til 17:00

Teoriprøve til EU Kompetence Certifikat Open-A2

EASA har skærpet kravene for A2 teoriprøven til et EU-Kompetence Certifkat A2 til den åbne kategori. Fremover skal teoriprøven tages under fysisk fremmøde hos en enhed, der er anerkendt af Trafikstyrelsen. ABC Flight Academy ApS er anerkendt af Trafikstyrelsen til at varetage A2 teoriprøverne på Trafiksstyrelsens vegne.

Teoriprøven, der består af 30 spørgsmål.

Trafikstyrelsen har udgivet en vejledning til “Droneflyvning i Underkategori A2”. På Trafikstyrelsens hjemmeside for droner – droneregler.dk finder du mere materiale og information om gældende regler.

Teoriprøven er såkaldt “closed-book”. Der er afsat ca. 45 minutter til selve teoriprøven, men oftest kan det overstås på ca. 20 minutter hvis man er velforberedt.

Ved teoriprøven bliver der udleveret en låst Ipad og en unik URL-kode der giver adgang til den platform, hvor teoriprøven gennemføres.

Brug af egen Ipad/PC/Telefon er ikke tilladt. Såfremt at egen Ipad/PC/Telefon/teoribog/noter benyttes under teoriprøven vil teoriprøven blive afbrudt og man vil blive bedt om at forlade lokalet og eventuelt bestille tid til en ny teoriprøve.

Krav om praktisk selvuddannelse i flyvning med droner:

For at kunne gå op til en A2 teoriprøve skal man have gennemført en selvuddannelse i flyvning med droner. Dette skal dokumenteres overfor skolen inden teorieprøven. Det kan gøres ved at du checker af på de enkelte punkter i nedenstående vejledning om den praktiske selvuddannelse og fremvise dokumentation for dine flyvetimer, eksempelvis fra din logbog,  hvis du benytter et DJI produkt kan du se dine samlede flyvetimer i appen.

EASA´s og Trafikstyrelsens vejledning om den praktiske selvuddannelse til et EU-A2 kompetencecertifikat kan findes på www.droneregler.dk

Droneskolen er pålagt at:

  • Verificere identiteten af personen ved hjælp af billed-ID og CPR-nr.
  • Verificere personen har bestået A1/A3 samt gennemført den krævede praktiske selvuddannelse i flyvning med droner – A1/A3 beviset skal medbringes og forevises inden teoriprøven.
  • Overvåge prøven for at sikre, der ikke bruges hjælpemidler.
  • Der vil efter bestået teorieksamen være endnu en kontrolfase, hvorfor der vil gå nogle dage før det endelige A2 kompetencecertifikat bliver udstedt af Trafikstyrelsen.
  • Afbryde teoriprøven for den enkelte, såfremt der konstateres snyd eller forsøg derpå.

Pris:

ABC Flight Academy har et teoriprøvegebyr på kr. 500 inkl moms, dette skal betales via Mobilpay inden teoriprøven påbegyndes. Bestås teoriprøven ikke, skal der bestilles en ny tid, og betales et nyt teoriprøvegebyr.

VIGTIGT:

Trafikstyrelsen afkræver et gebyr på kr. 65 for udstedelse af A2 Kompetence Certifikatet – Gebyret skal indbetales dagen i forvejen, og du vil herefter modtage en besked i din E-BOKS med et sagsnummer som du skal bruge ved log-in til selve teoriprøven. Har du ikke dette sagsnummer kan du ikke tilgå teoriprøven.

A2 Kursus:

ABC Flight Academy afholder 3 dages A2-kurser hvoraf der er 2 dages teoriundervisning og 1 dags praktisk flyvning.

Såfremt man deltager i et af vore A2-kurser vil teoriprøven afholdes i umiddelbar forlængelse af kurset, og derved undgår man eventuel ventetid.

Der vil heller ikke være et prøvegebyr på kr. 500 – Det er en del af kursusprisen, og såfremt teoriprøven ikke bestås, vil du blive tilbudt 1 gratis omprøve efter nærmere aftale.

BEMÆRK: Det er ikke et krav at man skal have deltaget i et af vore A2-kurser for at kunne tage teoriprøven.

Tilmeld her

Tilmelding til A2-teoriprøve

Vælg hvor mange deltagere og klik [Næste]

Tilgængelige Deltager: 12
Der er ikke flere pladser på dette kursus.