Gældende regler om flyvning droner i Danmark indtil 31-12-2020

Gældende regler for flyvning med droner i Danmark indtil 31-12-2020

Lov om luftfart er blevet ændret og har udmøntet sig i bekendtgørelser vedrørende professionel flyvning med drone i og uden for bymæssige områder. Pr. 24-11-2017 er bekendtgørelserne blevet ændret, med ikrafttrædelse pr. 01-01-2018, disse regler er gældende indtil d. 31-12-2020, hvorefter de nye EU-forordninger træder endeligt i kraft – Nye bekendtgørelser om flyvning droner

Seneste bekendtgørelse BEK 1256 om flyvning med drone i bymæssige områder.
Seneste bekendtgørelse BEK 1257 om flyvning med drone udenfor bymæssige områder:

Dette indebærer, blandt andet, at alle dronepiloter der ønsker at flyve i professionel sammenhæng i og uden for bymæssige områder pr. 01-09-2016 skal have en formel uddannelse og et dronebevis.

Denne uddannelse skal foregå ved et godkendt uddannelsescenter.

ABC Flight Academy ApS – har egne godkendte undervisningsfaciliteter i Ølstykke, med mulighed også at afholde kurser i Silkeborg, Århus, Horsens og på  Færøerne.