EASA har publiceret nye droneregler for flyvning i EU

Den 11. juni 2019 blev der offentliggjort fælleseuropæiske droneregler, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for droneoperationer i hele Europa.

De nye droneregler vil blandt andet bidrage til at beskytte sikkerheden og privatlivet for EU-borgere, samtidig med at drones fri bevægelighed og lige vilkår inden for Den Europæiske Union muliggøres.

De fælles regler vil hjælpe droneoperatører, hvad enten de er professionelle eller rekreative, til få en klar forståelse af hvad der er tilladt eller ikke. Samtidig gør det muligt for dem at operere på tværs af grænserne. Når droneoperatører har fået tilladelse i hjemlandet, har de lov til at cirkulere frit i EU. Det betyder, at de kan opererere problemfrit, når de rejser over hele EU, eller når de udvikler en forretning, der involverer droneflyvning rundt om i Europa.

De nye regler omfatter både tekniske og operationelle krav til droner og droneoperatører.

Hvad er næste?
De nye fælles europæiske droneregler skulle have trådt i kraft d. 01-07-2020, men på grund af Covid-19 situationen er hele processen udskudt indtil d. 31-12-2020, med en overgangsordning på 2 år . Indtil d. 30-12-2020 vil de nuværende danske regler BEK 1256 og BEK 1257 således være gældende.

EASA har offentliggjort vejledningsmateriale (AMC & GM) samt, indtil videre 2 “Standardscenarier” for at støtte droneoperatører til at overholde de nye regler.

I løbet af efteråret 2020 forventer ABC Flight Academy at afholde “gå-hjem-møder” hvor der vil blive orienteret om de nye fælleseuropæriske droneregler, tilmeld dig gerne til vores nyhedsbrev for information om disse “gå-hjem-møder”.