Image

BEK nr 2253 af 29/12/2020 – Supplerende regler operation af droner i Danmark

Udgivet den 1. januar 2021

Trafikstyrelsen har d. 30-12-2020 offentliggjort BEK nr 2253 af 29/12/2020  – Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

BEK nr 2253 af 29/12/2020 fastsætter de supplerende regler for de forhold som er gældende for de nationale forhold i Danmark.

Som droneoperatør skal man som udgangspunkt altid følge EU-forordning 2019-947, samt de supplerende regler der er for Danmark.

Tilsvarende gør sig gældende hvis man skal operere i en anden EU-medlemsstat – Her er det også EU-forordning 2019-947 der skal følges, samt de supplerende regler for det land man skal operere i.

Man kan finde link til de forskellige EU-medlemsstaters luftfartmyndigheder her

Ønsker du et kursus i teori og praktisk flyvetræning kan du tilmelde dig et af vore kurser her